Make your own free website on Tripod.com

ןדעמ

,סקסל רוכמ , דוקרל בהוא תיסאלק הקיסומ בהוא ,יאסינט ,חתופמ רומוה שוח לעב ,שורג   
.םלשומה תויגוזה םולח תא םישגתש הדיחיהו תחאה תא שפחמ .םייחה לע תמ רוציקב