Make your own free website on Tripod.com

הלגניצ


םייח ילעב בבוח,תושק הווסומ רומוה שוח םע שיגר ,ינטנופס
תמדקומה הפוקתה ) םייניבה ימי תרישו המרקמ (תחא ךרדמ רתויב)
.תויעב רפסמ ןורתפל םירטאכיספ תווצ שפחמ (תוחפל